TEAM MÜNCHEN

Michael Butz
Geschäftsführer
m.butz@bkp-gmbh.de

Wolfgang Müller
Geschäftsführer/Chefinstruktor
w.mueller@bkp-gmbh.de

CUSTOMER CARE

Emily Römer
Projektleitung Customer Care
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 12
emily.roemer@mercedes-benz.driving-events.de

Vivien Galitski
Junior Projektmanager
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 22
vivien.galitski@mercedes-benz.driving-events.de

Nadine Ihlefeldt
Junior Projektmanager Customer Care
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 21
nadine.ihlefeldt@mercedes-benz.driving-events.de

Burcu Kioutsouk
Junior Projektmanager Customer Care
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 32
burcu.kioutsouk@mercedes-benz.driving-events.de

EVENTS & DIGITAL

Sina Liesegang
Head of Events & Digital
Tel.: 0049 (0) 152 059 735 25
sina.liesegang@bkp-gmbh.de

Dennis Heyn
Director of Communications
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 0
dennis.heyn@mercedes-benz.driving-events.de

Maurice Lippold
Senior Projektleiter Digital & Events
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 29
maurice.lippold@mercedes-benz.driving-events.de

Florian Wägele
Senior Projektleiter Events
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 19
florian.waegele@mercedes-benz.driving-events.de

David Hütter
Projektmanager Events
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 16
david.huetter@mercedes-benz.driving-events.de

Ursula Lorenz
Projektmanager Events & Trainings
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 0
ursula.lorenz@mercedes-benz.driving-events.de

Katharina Ohmstedt
Projektmanager Events
Tel.: 0049 (0) 152 28384242
katharina.ohmstedt@mercedes-benz.driving-events.de

Philipp Heiler
Junior Projektmanager Digital & Events
Tel.: 0049 (0) 172 6923642
philipp.heiler@mercedes-benz.driving-events.de

Melanie Reinke
Account Director Digital & Events
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 36
melanie.reinke@mercedes-benz.driving-events.de

Melanie Reinke
Account Director Digital & Events
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 36
melanie.reinke@mercedes-benz.driving-events.de

Carmen Niklaus
Senior Projektleiter Customised Events
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 23
carmen.niklaus@mercedes-benz.driving-events.de

Luisa Prestinari
Senior Projektmanager Events
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 15
Luisa.Prestinari@mercedes-benz.driving-events.de

Felix Damm
Senior Projektmanager Events
Tel.: 0049 (0) 173 4376814
felix.damm@mercedes-benz.driving-events.de

Lea Sahm
Projektmanager Events
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 0
Lea.Sahm@mercedes-benz.driving-events.de

Oxana Guskova
Projektmanager Events
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 0
oxana.guskova@mercedes-benz.driving-events.de

ORGANISATION

Alexandra Ioannidou
Senior Human Resources Manager
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 17
alexandra.ioannidou@mercedes-benz.driving-events.de

Detlef Ruf
Fuhrparkleitung
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 0
Detlef.Ruf@mercedes-benz.driving-events.de

Katharina Markgraf
Accounting
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 14
buchhaltung@bkp-gmbh.de

Petra Sauer
Projektmanager Fuhrpark & Logistik
Tel.: 0049 (0) 89/ 950 903 – 0
Petra.Sauer@mercedes-benz.driving-events.de

TRAINEE

Sebastian Streifling
Trainee Digital & Events
Tel.: 0049 (0) 173 4376841
sebastian.streifling@mercedes-benz.driving-events.de